• Vervolgafspraken Toekomstbeeld OV 2040 bij BO-MIRT 2022.
  • Vervolgafspraken over OV Breda- Gorinchem – Utrecht / A27 bij BO-MIRT 2022.
  • Vervolgstappen Brainportlijn, De Run en HOV/HUB Eindhoven in 2022.
  • Vervolgafspraken nav HOV studie Breda in 2022.
  • Afspraken over realisatie HOV-voorzieningen kom Aalst (voormalige N69)
  • Start voorbereiding / uitvoering PHS in 2022 (oplevering 2030)
  • Realisatie Maaslijn door derden: oplevering in 2024.
  • Bus Rapid Transit Eindhoven – Meierijstad – Nijmegen (onderdeel A50 pakket in RMP): onderzoek uitgevoerd