Door de ondersteuning van de ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen die emissies bij de bron aanpakken dragen we bij aan de transitie naar een duurzame landbouw.

Indicator:

  • Ontwikkelde en toegepaste  innovatieve stalsystemen (aantal: 2)