We stimuleren de ontwikkeling van culturele toptalenten door ondersteuning van 7 talenthubs. In de talenthubs krijgen talenten die door de sector zelf zijn uitgekozen, ondersteuning op maat via een netwerk in de discipline waarin ze zich bewegen.
Begin 2022 wordt de subsidieregeling voor de talenthubs geëvalueerd. Met de uitkomsten van deze evaluatie wordt een voorstel gedaan voor de vervolginzet.