We richten ons hierbij vooral op de ondersteuning van nieuwe teelten zoals bijvoorbeeld Sorghum, Veldbonen en op nieuwe teeltmethodieken zoals strokenteelt.

Indicator:

  • Ondersteunde projecten (aantal: 4)