Het betreft concrete initiatieven, veelal vanuit de samenwerking met de triple-helices en BOM, die worden toegeleid naar nationale of Europese financiering.

Indicator:

  • initiatieven begeleid naar aanvraag Europese of nationale financiering (aantal: 4)