We vergroten de bekendheid van het platform Uniek Sporten Brabant door nieuwe groepen professionals te informeren zodat deze mensen met een beperking beter kunnen doorverwijzen. Daarbij streven we naar minimaal 35.000 bezoekers op www.unieksportenbrabant.nl en de Brabantse lokettenpagina’s op www.unieksporten.nl. Ook ondersteunen we de organisatie van de Special Olympics in 2024.