We ondersteunen jaarlijks 8-10 terugkerende evenementen en zijn mede-aanjager van (het verankeren van) de maatschappelijke activatie rond topsportevenementen via het BrabantSport Fonds. De coronapandemie heeft bij totstandkoming van de begroting 2022 nog grote invloed op de organisatie van (top)sportevenementen, waardoor we in de ondersteuning hiervan flexibel zullen moeten opereren. We dragen bij aan de start van de Vuelta in Utrecht/Brabant in 2022 en onderzoeken de haalbaarheid van nieuwe topsport-evenementen van het niveau EK, WK, of grote wielerronde.