Tijdens de Voedsel1000 gingen honderden Brabanders met elkaar in gesprek over wat er nodig is voor een toekomstbestendig voedselsysteem, en werkten zij samen ideeën en voorstellen uit. In 2022 zullen we een aantal initiatieven ondersteunen die zijn voortgekomen uit dit proces. Het betreft voedselverspilling, gezondheid en Bodem.

Indicator: 

  • Ondersteunde  trajecten (aantal: 3)