Er is al veel gedaan om het inzicht in maatschappelijke transitieopgaven voor de arbeidsmarkt en talent ontwikkeling te vergroten, er is veel informatie beschikbaar. We brengen deze samen in één geïntegreerde brede Human Capital Agenda.

Streefwaarden

Indicator 2022 2023
1 Human Capital Agenda die maximaal inzicht biedt in de benodigde vaardigheden voor maatschappelijke transities 50% 100%