Het LOF verstrekt leningen voor de ontwikkeling van innovatief vrijetijdsaanbod. Op basis van besluitvorming over de in 2021 gehouden evaluatie van het fonds, worden in Q4 2021 nieuwe indicatoren en streefwaarden bepaald op basis waarvan de inzet in 2022 plaats zal vinden.