Vanuit onze rol als middenbestuur hebben we het vermogen om overzicht te creëren bij (nieuwe) ontwikkelingen, verbindingen te leggen, onderzoek te entameren en data te vergaren, signalen te bundelen en daarmee schaal te maken en kennis en best practices bij elkaar te brengen en te verspreiden. We verbinden ons aan tal van projecten en proeftuinen waarbij het werken in de geest van de Omgevingswet het gezamenlijke uitgangspunt is én de sleutel tot een oplossing kan zijn. Deze kennis en ervaring delen we actief en verwerken we in onze werkprocessen en ketensamenwerking.

De Omgevingsvisie verbindt daarbij 5 kernwaarden waarbinnen de samenhangende ontwikkeling van de maatschappelijke opgaven direct verbonden wordt met de ambitie voor een verbeterde omgevingskwaliteit. Via de Omgevingsverordening wordt hier invulling aangegeven en we maken we afspraken met Rijk en regio. Bijvoorbeeld via de Regionale Omgevingsagenda’s, de verstedelijkingsstrategie, Novi-gebied de Peel en van Gogh NP. We werken aan het beleidskader leefomgeving dat medio 2022 gereed is.