• Wilhelminakanaal geschikt voor klasse IV schepen tot en met haven Loven (Tilburg): oplevering in 2025.
  • Vervolgafspraken over de realisatie van truckparking(s) op corridor Rotterdam – Venlo.