In 2022 gaan we verder met uitvoering van de Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord. We blijven inzetten op het integraal aanpakken van opgaves en zullen hiervoor onder meer de toegekende projecten met rijksbijdrage binnen maximaal drie jaar (betreft specifieke rijksuitkering) uitvoeren. Deze projecten gaan over emissieverlaging op bedrijventerreinen en binnen het onderhoudscontract voor provinciale wegen, een pilot voor combiluchtwassers, aanleg van walstroom op Moerdijk en een bijdrage voor roulerende meetpunten.  Ook zetten we ons maximaal in om ook in 2022 Rijksmiddelen op luchtkwaliteit binnen te halen voor het mogelijk maken van Brabantse projecten. We verstevigen de slagkracht door verdere uitwerking van de pilots, versterken van de kennis over luchtkwaliteit en versterken de dialoog met de regio.

Indicator 2022 2023 2024 2025
Aantal SLA projecten dat gereed is 1 4 5
Aanvragen voor Rijkscofinanciering 1

Indicator 2022 2023 2024 2025
Aantal SLA projecten dat gereed is 1 4 5  
Aanvragen voor Rijkscofinanciering 1