Op steeds meer locaties vindt innovatie plaats. Die locaties verschuiven richting (binnen)stedelijke gebieden. Die zijn aantrekkelijk, onder meer vanwege de potentie van stationsgebieden en (OV-) knooppunten (met betrekking tot bereikbaarheid). Dit zijn de zogenaamde stedelijke innovatiedistricten, of moderne stadscampussen, die de uitwisseling van kennis en de interactie tussen mensen, bedrijven en instituten stimuleren.

We ondersteunen lokale partners (overheden, kennisinstellingen, bedrijven) bij hun inspanningen om innovatiedistricten en/of moderne stadscampussen door te ontwikkelen. Met gemeenten werken we de komende periode verder aan inhoudelijke plannen als onderdeel van de bestuursopdracht m.b.t. transformatie van binnensteden. Die bestuursopdracht is versneld door afspraken met de B5- en M7-gemeenten in de Brabantse Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel.

Streefwaarden

Indicator 2022 2023
Verkenning Brabantse steden 2 2
Ondersteuning fieldlabs/faciliteiten 5 3