Prestaties/maatregelen

Indicator

2022

2023

2024

2025

De vergunningverlening voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit

Aantal vergunningverleningsprocedures waarin gebruik wordt gemaakt van de Wet dwangsom

<1%

<1%

<1%

<1%

 

Aantal van rechtswege verleende vergunningen a.g.v. late of geen reactie bestuursorgaan (lex silencio positivo)

0

0

0

0

 

Beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld – norm 90%

90%

90%

90%

90%

Toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitseisen

Handhavingsbeschikkingen blijven in stand na gerechtelijke toetsing

90%

90%

90%

90%

 

Mate van spontane naleving (na eerste controles)

60%

60%

60%

60%