Indicator: In Q3 2021 is het beoogde Datalab operationeel. Dit ontwikkelt zich richting Q4 2022 door tot een plaats waar programma’s hulp krijgen met de vertaling van beleidsvragen naar datavragen en -producten.