Streefwaarden:

Indicator 2022 2023 2024 2025
Aantal provinciale collega’s dat de cursus
‘Vergroting weerbaarheid’ heeft gevolgd
100 100