We continueren investeringsbevordering: in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) trekken we buitenlandse bedrijven en investeringen aan. We blijven inzetten op de acquisitie en doorontwikkeling van buitenlandse bedrijven die kwalitatief bijdragen aan de vorming van sterke economische ecosystemen. Nieuwe investeringen zullen de positie van Brabant als hoog innovatieve hotspot versterken.

Streefwaarden

Indicator 2022 2023 2024 2025
Aantal leads 35 35 35 35
Aantal arbeidsplaatsen 1000 1000 1000 1000