Toelichting: In 2022 voeren we bij geplande beleidsvormingsprocessen tenminste drie experimenten uit met verschillende vormen van participatie.

 

Streefwaarden

Indicator 2022 2023 2024 2025
Experimenten met verschillende vormen van participatie bij geplande beleidsvormingsprocessen 3 3