Doel is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij op te zetten innovatiecoalities binnen de maatschappelijke thema's: 1) De energietransitie; 2) Gezond ouder worden in een vergrijzende maatschappij; 3) Mobiliteit behouden in een drukker en steeds meer verbonden land; 4) De opkomst van artificial intelligence; 5) Voedselketens in harmonie met de omgeving en het klimaat. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar relevante, sterke, innovatieve kennisregio's binnen én buiten Europa. De Brabant Innovation Days (BID) bieden dé kans om Brabantse kennisinstellingen te positioneren op de wereldwijde kennis-as Japan, Israël, USA, Europa.

Streefwaarden

Indicator 2022 2023 2024 2025

Brabant Innovation Days (BID) die leiden tot 
-nieuwe contacten
-contracten kennisinst..en bedrijven

4 BID’s

320
10

4 BID’s

320
10

4 BID’s

320
10

4 BID’s

320
10

Aansluiten bij innovatiecoalities 5 5 5 5