Campussen en innovatiedistricten nemen een belangrijke positie in als brandpunt voor innovatie en (nieuw) ondernemerschap. Ze zijn een kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee een katalysator van de ontwikkeling van de regionale en nationale kenniseconomie. Ze zijn bepalend voor het onderscheidend vermogen van de regio, wat belangrijk is om te behouden en verder uit te bouwen.

Samen met campusorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen stellen we per campus een concreet ontwikkelperspectief (roadmap) op, waarin we aangeven welke doorontwikkeling – gelet op de beoogde effecten – nodig is, wat daarbij maatregelen zijn die genomen moeten worden en op welke manier de provincie daarin ondersteunt. Daarnaast versterken we de samenwerking tussen verschillende locaties en organisaties, zodat campussen van elkaar kunnen leren, het milieu van open innovatie wordt versterkt en verbinding met het onderwijs wordt gelegd. We zetten daarvoor een netwerk van Brabantse campussen op en onderhouden deze via een breed campusoverleg, waarin partijen periodiek bij elkaar worden gebracht. Daarbij faciliteren we campussen in (gedeelde) faciliteiten, testruimten, fieldlabs et cetera, wanneer deze cruciaal zijn voor het ecosysteem en uniek in het Nederlandse innovatielandschap.

Streefwaarden

Indicator 2022 2023
Ontwikkelperspectief (roadmaps) campussen 3 3
Opwerken broedplaatsen/hybride leeromgevingen waarbij arbeidsmarkt en bedrijfsleven worden verbonden 10