We borgen klimaatadaptatie in al onze provinciale opgaven en brengen daarvoor kwetsbaarheden in beeld. In 2020 is een provinciale klimaatstresstest uitgevoerd die de komende jaren verder zal worden aangescherpt en verdiept en welke we in 2023 actualiseren. We werken samen met onze partners, waaronder gemeenten en waterschappen, aan een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie Zuid-Nederland, ontwikkelen en delen kennis onder meer via ons klimaatportaal (www.klimaatadaptatiebrabant.nl) en stimuleren het uitvoeren van klimaatadaptatiedialogen door gemeenten.

Indicator

Streefwaarde

2022

Streefwaarde

2023

Streefwaarde 2024

Streefwaarde 2025

Voortgang beleidsmatige implementatie

Stresstest provincie

 

 

 

 

  1  (actualisatie)

 

 

 

 Toelichting

G

Kwaliteit