Afgelopen jaar zagen we een toenemende stroom aan ruimtelijke initiatieven op ons af komen. De verwachting is dat dit aantal ook in verder 2022 zal toenemen. Deze plannen variëren van gemeentelijke omgevingsvisies tot concrete lokale initiatieven. We zetten daarbij in op maatwerk en vernieuwing. Overleg over deze plannen vindt bij voorkeur in een vroegtijdig stadium plaats, in de fase van ideevorming. Deze intensieve werkwijze vraagt om grote inzet van arbeidscapaciteit.