Indicator: 90% binnen de termijn afgehandelde bezwaarschriften en administratieve beroepen