In elk van de 9 woningmarktgebieden maken we kwantitatieve, kwalitatieve én ruimtelijke afspraken over de (sub)regionale woningbouwplanning en –programmering. We stellen samen met de regio’s, per regio, een uitvoeringsgerichte ‘woon-agenda’ op. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad krijgt (steeds) meer aandacht, evenals de inzet van innovatieve en duurzame bouwtechnieken (industrieel, demontabel en biobased bouwen). Om zo – via circulair en conceptueel bouwen – bij te dragen aan het versnellen van de woningbouw, de betaalbaarheid van het wonen en het tegengaan van klimaatverandering.