We actualiseren de ‘Monitor Bevolking en Wonen’ en het ‘Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant’ (4x per jaar) en rapporteren de omvang en samenstelling van het (gemeentelijke) planaanbod voor woningbouw. Informatie over actuele ontwikkelingen van de Brabantse bevolking, de woningbouw en het planaanbod worden breed gedeeld en gepubliceerd op onze provinciale website. Vanuit een steeds actueel beeld van ‘feiten, plannen en prognoses’ speelt de provincie een actieve rol op het vlak van ‘kennis en onderzoek’ en ‘reflectie en agendering’ m.b.t. tal van onderwerpen rond ‘bevolking, bouwen en wonen’.