Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie

We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie
Gedeputeerde
Bergsma Renze
Maat Christophe, van der

We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie: we voldoen aan de Quotumwet wat betreft invulling van participatiebanen (fte = 25,5 uur/week):

  2020 2021 2022 2023 2024
Norm Quotumwet* (aantal fte) 37,8 41,2 44,6 47,9 49,5

* De norm Quotumwet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde quotumpercentage.