Voorwoord

Welkom in de webversie van de begroting van provincie Noord-Brabant

U bent op de homepage van de webversie van de begroting 2020 van de provincie Noord-Brabant. De begroting is door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

De begroting is onderdeel van de sturings- en verantwoordingscyclus. In de begroting staat wat de provincie Noord-Brabant wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en welke middelen daarvoor worden ingezet.

Een PDF-versie van de Begroting 2020 kunt u hier vinden.

Behandeling door Provinciale Staten: 8 november 2019.