Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie

We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie
Gedeputeerde
Maat Christophe, van der
Spierings Anne-Marie

Indicatoren voor ons beleid op dit onderwerp worden aan u voorgelegd als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Energie.