Gedeputeerde
Grashoff Rik

De realisatie van gebieden voor waterberging waardoor overlast elders kan worden voorkomen.

(*) Voor de periode 2022-2027 moeten hierover nog concrete afspraken worden gemaakt met de waterschappen.

Indicator 2020 2021 2022 2023
Hectares gerealiseerde waterberging (cumulatief) 95 ha 200 ha (*) (*)