Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering

Vergemakkelijken oplossen maatschappelijke opgaven door middel van digitalisering/dataficering
Gedeputeerde
Gruijthuijsen Martijn, van

Deze prestaties / activiteiten i.h.k.v. digitalisering / dataficering dragen ook bij aan de doelstelling "Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven".