Gedeputeerde
Maat Christophe, van der

We zien volop kansen om met het verduurzamen van het mobiliteitssysteem een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen (2030/2050) uit het klimaatakkoord op het gebied van energietransitie en CO2 reductie. Dat doen we vooral via het duurzaam aanleggen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur. We kijken daarbij ook naar mogelijkheden van het besparen en opwekken van energie via onze infrastructuur.

  • Hergebruik van beton / asfalt bij provinciale infraprojecten op basis van contract: minimaal 50% (100% circulair in 2050).
  • Energieneutraal bouwen van de provinciale infrastructuur op basis van contract (100% in 2030).
  • Samenwerkingsverband voor duurzaam bouwen van wegen in Brabant is operationeel en positief gewaardeerd door betrokken partners in 2023.

 

Maar ook de transitie van OV naar gedeelde mobiliteit en de elektrificatie van het openbaar vervoer in Brabant levert een bijdrage aan onze ambitie voor een duurzaam en schoon mobiliteitssysteem.

  • Het OV-netwerk in Brabant is duurzaam. In 2025 100% elektrische bussen in de concessies in Brabant:
% elektrische bussen in concessie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
norm 10% 10% 20% 20% 40% 100%