Gedeputeerde
Maat Christophe, van der
Spierings Anne-Marie

Het energielabel van de provinciale bedrijfshuisvesting is minimaal label C en waar mogelijk label A geworden in 2023.