Gedeputeerde
Grashoff Rik

Maatregelen om de waterhuishouding in verdroogde natte natuurparels op orde te krijgen. Voor de periode 2016-2021 gelden bestaande afspraken. (*) Voor de periode 2022-2027 moeten deze nog worden vastgelegd. Dit is exclusief de hectares die buiten de natuurgebieden nodig zijn – zie daarvoor doelstelling Vitale Bodem.

Indicator

2020

2021

2022

2023

Hectares natte natuurparel waarin maatregelen zijn getroffen (cumulatief)

500 ha

1.600 ha

2.000 ha + (*)

4.100 ha + (*)