Gedeputeerde
Maat Christophe, van der

Jaarlijks maken zo’n 54 miljoen reizigers gebruik van ons Brabantse busvervoer. Zowel het aantal reizigers als de waardering van onze reizigers neemt gestaag toe. Samen met de vervoerders, gemeenten, Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (markt)partijen werken we de komende jaren verder aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk en bereiden we samen met de regio de nieuwe concessie voor gedeelde mobiliteit in West in 2023 voor. De uitgangspunten voor die uitvraag voor de concessie aan de markt zijn vastgelegd in de visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk. We geven in onze concessie ruimte aan onze vervoerders om met maatwerk in te spelen op de veranderende vraag naar gedeelde mobiliteit en innovatie in het OV te stimuleren. Als concessieverlener voert de provincie de regierol uit op de lopende concessies. Om het huidige OV een betrouwbaar, veilig en duurzaam alternatief binnen het mobiliteitssysteem te laten zijn zorgen we ook tijdens de transitie naar gedeelde mobiliteit dat:

  • Het OV-netwerk in Brabant betrouwbaar is: rituitval is maximaal 0,2%.
  • Het OV-netwerk in Brabant veilig is: aantal incidentmeldingen is lager dan in het voorgaande jaar.