Gedeputeerde
Grashoff Rik

Meer dan 1000 plant- en diersoorten in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie voor het behoud en herstel van de biodiversiteit maatregelen in de leefgebieden van deze bedreigde soorten.

Indicator

2020

2021

2022

2023

Gerealiseerde ha (cumulatief)

1.000

2.000

3.000

4.000