Gedeputeerde
Grashoff Rik

 

Indicator 2020 2021 2022 2023
Voortgang rivierverruimingsprojecten (MIRT fase)

2 verkenning (Lob van Gennep en Alem)

2 planstudies (Meanderende Maas en Oeffelt)

1 uitvoering (verlengen brug Alphen)

1 planstudie (Meanderende Maas)

1 uitvoering (Oeffelt)

2 uitvoering (Meanderende Maas en Oeffelt) 2 uitvoering (Meanderende Maas en Oeffelt)