Gedeputeerde
Maat Christophe, van der

Er is een verschuiving van het traditionele OV naar deelconcepten en gedeelde mobiliteit met oog voor maatwerk. De transitie naar gedeelde mobiliteit beschouwen we als één van de grootste opgaven in deze bestuursperiode. We zetten daarom stevig in op deze trendbreuk. In de beginfase ligt het accent vooral op het aantal pilots en experimenten van maatwerkoplossingen en deelconcepten. Een goed voorbeeld daarvan is de pilot met BravoFlex als innovatieve maatwerkoplossing. De ambitie is om bij de transitie steeds meer te sturen op de effecten met het ontwikkelen van geschikte indicatoren. Een nieuwe concessie West willen we in 2023 conform de uitgangspunten van de nieuwe visie hebben ingericht en gegund.

  • We zorgen voor voldoende aanbod van vormen van gedeelde mobiliteit dat aansluit bij de vraag van reizigers. Dit doen we door experimenten binnen en buiten de bestaande concessies: minimaal 3 pilots en experimenten per jaar opgestart. 
  • Passend bij de verschuiving van OV naar deelconcepten, zorgen we ervoor dat het aanbod van mobiliteitsdiensten voor de gebruiker inzichtelijk is door in te zetten op een goed functionerend MaaS-platform (mobiliteit als dienst). We zorgen dat in 2023 betrouwbare en goed functionerende MaaS-platform(s) in alle stedelijke regio's en in het landelijk gebied van Brabant beschikbaar zijn voor de reizigers, waarin ook doelgroepenvervoer is geïntegreerd.