Gedeputeerde
Grashoff Rik

We onderzoeken in 2020 op welke ‘hotspots’ veel klachten voorkomen en waar een stapeling van verschillende belastingen (o.m. geluid, stof, geurhinder) kan leiden tot een lagere leefomgevingskwaliteit. Vervolgens zullen we samen met gemeenten en andere partners in gesprek gaan en samen onderzoeken hoe we op deze hotspots de milieubelasting tot een acceptabel niveau terug kunnen brengen.

Indicator

2020

2021

2022

2023

Verkenning hotspots Brabant

1