Gedeputeerde
Merrienboer Erik, van

Voor de korte termijn (eerste vijf jaren) is steeds voldoende (hard) planaanbod beschikbaar om in de behoefte aan nieuwe woonruimte te voorzien; voor de langere termijn biedt het planaanbod juist ruimte om ook dan in te kunnen spelen op nieuwe binnenstedelijke (transformatie)opgaven en leegstandsvraagstukken.