Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van voldoende planaanbod

Stimuleren van voldoende planaanbod
Gedeputeerde
Merrienboer Erik, van

Voor de korte termijn (eerste vijf jaren) is steeds voldoende (hard) planaanbod beschikbaar om in de behoefte aan nieuwe woonruimte te voorzien; voor de langere termijn biedt het planaanbod juist ruimte om ook dan in te kunnen spelen op nieuwe binnenstedelijke (transformatie)opgaven en leegstandsvraagstukken.