Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen

Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen
Gedeputeerde
Spierings Anne-Marie

Indicator: Veehouders die gebruik maken van ondersteunende maatregelen (aantal 200)