Gedeputeerde
Merrienboer Erik, van

In lijn met veranderende woonwensen is specifiek gekeken naar mogelijkheden om nieuwe en tijdelijke woonvormen, evenals het bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), vanuit de provincie (verder) te stimuleren.