Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur

Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
Gedeputeerde
Maat Christophe, van der
Spierings Anne-Marie

Bijvoorbeeld rond opslag/conversie of digitalisering.

Indicator: Indicatoren voor ons beleid op dit onderwerp worden aan u voorgelegd als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Energie.