Gedeputeerde
Grashoff Rik

Met het oog op schoon water ondernemen we samen met onze partners een reeks aan activiteiten, waaronder:

  • Prestatieafspraken met de waterschappen over inrichtingsmaatregelen in het watersysteem zoals beek- en kreekherstel en vispassages die bijdragen aan de biologische en fysische aspecten van waterkwaliteit. Voor de periode 2016-2021 zijn deze vastgelegd in STUW. In 2021 worden de nieuwe prestatieafspraken 2022-2027 definitief (STUW: Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen) (*).
  • Maatregelen door grondgebruikers gericht op verminderde uit- en afspoeling van meststoffen naar bodem en water. Denk daarnaast aan extra zuivering op rioolwaterzuiveringsinstallaties en bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Prestaties/maatregelen

Indicator

2020

2021

2022

2023

Inrichtingsmaatregelen Kaderrichtlijn water door waterschappen

Beek- en kreekherstel

Vispassages

50 km

35 stuks

95 km

50 stuks

(*)

(*)