Gedeputeerde
Grashoff Rik

Om het hele Natuurnetwerk Brabant (NNB) in 2027 te realiseren, is tijdige beschikbaarheid van gronden cruciaal. Daarom is in het Bestuursakkoord opgenomen om de grondverwerving te versnellen met als doel om in 2025 alle benodigde gronden beschikbaar te hebben. Daarmee resteert nog twee jaar om de gronden ook in te richten. De planning is nu als volgt:

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2019

2020

2021

2022

2023

2024 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

9.600

4.000

4.700

5.400

6.500

7.600

9.600