Gedeputeerde
Maat Christophe, van der

  • De provincie voert planmatig beheer en onderhoud uit op de provinciale infrastructuur zoals afgesproken in de meerjarige kwaliteitsvisie (KOPI, 2018). In 2020 rapporteren we voor het eerst over de Brabantse norm (kwaliteitsindicator van de provinciale infrastructuur).

In KOPI liggen de ambities en het bijbehorende prijs-/ kwaliteitsniveau vast (Brabantse norm). We bieden daarbij ruimte aan extra ambities, waarbij we werk met werk proberen te maken. Een overzicht van de geplande onderhoudsprojecten en planstudies is opgenomen in de Programmering Mobiliteit 2020-2025.

We combineren een efficiënte uitvoering én verdere verduurzaming van de beheer- en onderhoudstaak door onszelf en de markt uit te dagen om in te zetten op innovatie. Dat doen we naast het zelf testen en ontwikkelen in de praktijk via de wijze van het aanbesteden van werken waarbij de markt steeds maximaal wordt uitgedaagd op het vlak van innovaties en duurzaamheid.

Het georganiseerd gebruik van data wordt steeds belangrijker in planningen en analyses. Richting 2023 willen we grote stappen zetten naar een datagedreven mobiliteitsbeleid.