Gedeputeerde
Merrienboer Erik, van

Vanuit – ‘diep, breed en rond’ – participeren we in wisselende rollen (‘richting geven’, ‘beweging stimuleren’, ‘mogelijk maken’) in specifieke gebiedsontwikkelingen, variërend van kleinschalige maatschappelijke initiatieven en locatieontwikkelingen tot aan ruimtelijke ontwikkelingen op regionaal of provinciaal schaalniveau. We begeleiden provinciale inpassingplannen, straks met de omgevingswet projectbesluiten, en we dragen bij aan de realisatie van de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.