Gedeputeerde
Maat Christophe, van der

Om de sterke groei van het aantal OV-reizigers in 2030 op te kunnen vangen, moet de basis van het Brabants OV-netwerk op orde worden gebracht. We werken aan de versterking van het HOV-netwerk zodat reizigers in 2040 vanuit middelgrote steden in 30 minuten op een treinstation kunnen zijn en aan hoogfrequent treinverkeer in Brabant met de ambitie om in 2040 vanuit de Brabantse steden in 60 tot 90 minuten per trein naar o.a. de Randstad te kunnen reizen:

  • Afspraken in BO MIRT over Toekomstbeeld OV 2040. 
  • Afspraken in BO MIRT over verbeteren OV Breda-Utrecht.
  • Afspraken met regio over ontwikkelagenda HOV / Bravo Direct.
  • Realisatie Maaslijn (uitvoering door het Rijk): oplevering in 2024.