Gedeputeerde
Grashoff Rik

Herstel van de bodem is in feite onderdeel van de transitie naar kringlooplandbouw, gericht op onder andere het vergroten en uitwisselen van kennis en het stimuleren van datamanagement via het bodemnetwerk Brabant. Als er de komende jaren steeds 100 actieve deelnemers aan het netwerk zijn, hebben we een continue basis gelegd.

Indicator

2020

2021

2022

2023

Aantal deelnemers aan bijeenkomsten kennisoverdracht

100

100

100

100