Gedeputeerde
Sloot Marianne, van der

In 2020 is het nieuwe cultuurbeleid opgesteld. Dit doen we in afstemming met externe partners zoals het culturele veld en gemeenten.